Bài 3 – Phân loại học sinh Đậu, Rớt bằng hàm IF đơnHÀM IF:

– Cú pháp:
IF(logical_text, [value_if_true], [value_if_false])
IF(Điều kiện kiểm tra,[Giá trị đúng],[Giá trị sai])
IF(Điều gì đó là True,[Thì làm gì],[Nếu không thì làm gì khác])

– Tham số:
+ Logical_text: Biếu thức giá trị hay công thức có thể trả về true hoăc false
+ Value_if_true: Giá trị trả về nếu biếu thức hay giá trị ở tham số logical_text là true
+ Value_if_false: Giá trị trả về nếu biếu thức hay giá trị ở tham số logical_text là false

– Chức năng: Trả về một giá trị nếu điều kiện có giá trị TRUE, và một giá trị khác nếu điều kiện có giá trị FALSE

THAM KHẢO:
Hướng dẫn sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel đơn giản và dễ hiểu nhất cho người mới bắt đầu học Excel:

Tag: hàm if trong excel xếp loại học sinh, [vid_tags]

Xem thêm: https://taichinh4u.net/category/pc

Nguồn: https://taichinh4u.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*