Hàm lấy danh sách Name, sheet, table, các cột trong table hoặc sheetCác hàm lấy thông tin CSDL của Add-in A-Tools bao gồm:
1. BS_GetFieldNames() – Lấy tên các cột trong một bảng/sheet chỉ định
2. BS_GetTableNames() – Lấy toàn bộ tên các Name, sheet hoặc table của file Excel hoặc CSDL.
3. BS_GetProcNames – Lấy danh sách tên các hàm và thủ tục trong CSDL
Các hàm này giúp bạn khai thác thông tin để tự lấy các cột từ các bảng mà CSDL có dễ dàng. Hàm lấy thông tin từ file đang mở hoặc đang đóng, lấy qua mạng LAN hoặc Internet.

Tag: hàm lấy tên sheet trong excel, excel, vba, addin, a-tools, atools, lập trình, excel nâng cao, báo cáo động, sql, ado, bluesofts, nguyen duy tuan, filter, nhiều điều kiện, lọc, query, báo cáo, pivot, bs_sql, BS_GetFieldNames, BS_GetTableNames, BS_GetProcNames, Database information, function, thông tin cơ sở dữ liệu, CSDL

Xem thêm: https://taichinh4u.net/category/internet

Nguồn: https://taichinh4u.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*