OFFSET – Hàm dò tìm dữ liệu, tạo vùng dữ liệu động trong excel – WowIsee (Excel thực hành)OFFSET – Hàm dò tìm dữ liệu, tạo vùng dữ liệu động trong excel – WowIsee (Excel thực hành)

– VLOOKUP + MATCH : Dò tìm dữ liệu với hai điều kiện (Lookup Data with 2 Conditions)

– INDEX + MATCH – Dò tìm dữ liệu tốt hơn cả Vlookup và Hlookup

– Đổi số thành chữ (đọc số thành chữ) trong Excel, sử dụng hàm ReadNum

– Hướng dẫn tách Họ và Tên trong Excel bằng hàm SplitName (Split Name in excel)

– Hướng dẫn cách Tạo list danh sách sổ xuống để chọn khi nhập liệu trong excel (Công cụ Validation P.2).

– Xem các video hấp dẫn khác:

– Tham gia nhóm Excel thực hành để xem các bài viết khác về Excel và kế toán:

– Thông tin liên hệ: Mr Danh: 0906 63 60 61
Email: [email protected]

Tag: các hàm dò tìm trong excel, Offset, Vlookup, Match, Index, Excel, Hlookup, Indirect, Tìm kiếm dữ liệu, trích lọc dữ liệu, nhập xuất tồn, công nợ, báo cáo tài chính, nhật ký chuntg, đọc số thành chữ, tách tên

Xem thêm: https://taichinh4u.net/category/cong-nghe

Nguồn: https://taichinh4u.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*